சத்யபாமா நிகர்நிலை மாணவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் விழா!

சத்யபாமா நிகர்நிலை மாணவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் விழா! சத்யபாமா நிகர்நிலை மாணவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள்  வழங்கும் விழாநடைபெற்றது. நிறுவனத்தின் வேந்தர் முனைவர் மரியஜீனா ஜான்சன் மற்றும் தலைவர் முனைவர் மரிய ஜான்சன் …

View More சத்யபாமா நிகர்நிலை மாணவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் விழா!