65 வயது நிரம்பிய காலம்யடைந்த முதியவா் லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயளாலா் அடக்கம் செய்தார்!

65 வயது நிரம்பிய காலம்யடைந்த முதியவா் லட்சிய…

View More 65 வயது நிரம்பிய காலம்யடைந்த முதியவா் லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் செயளாலா் அடக்கம் செய்தார்!

லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் மரகன்றுகள்!

லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின்…

View More லட்சிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் மரகன்றுகள்!