“பரியேறும் பெருமாள்” படத்தின் வணிக ரீதியான வெற்றி தமிழ் மக்கள் சாதி, பேதம் பார்க்காத நிலையை விரும்புகிறார்கள் என்பதற்கான சாட்சி – இயக்குநர் ராம் பேச்சு!

“பரியேறும் பெருமாள்” படத்தின் வணிக ரீதியான…

View More “பரியேறும் பெருமாள்” படத்தின் வணிக ரீதியான வெற்றி தமிழ் மக்கள் சாதி, பேதம் பார்க்காத நிலையை விரும்புகிறார்கள் என்பதற்கான சாட்சி – இயக்குநர் ராம் பேச்சு!

“குறும் படங்களை பெரிய திரையில் திரையிடப்படக்கூடிய வாய்ப்பு!

ஒரு கதை சொல்லுங்க கோலாகலமாகத் தொடங்கிய…

View More “குறும் படங்களை பெரிய திரையில் திரையிடப்படக்கூடிய வாய்ப்பு!